+31 628272753 mail@yosara.com

Privacy policy

ENGLISH


Last Updated July 2021

Who are we
Yosara NLP is a Learning consultancy for professionals to develop their personal leadership and communication skills so to enhance their performance. We can be contacted via these contact details:

Email:
 mail@yosara.co,
Address: De Wittenstraat 117 1052 AR Amsterdam

Why do we collect and use your personal information
We collect and use your personal information in order for us to manage your enquiry and provide you with information about our products/services that you have enquired about. We also use your data so you can interact with our online services.

What happens if I do not provide my personal information
We need your personal information in order to provide you information about our products/services. If we do not collect your personal information we will not be able to provide our services to you.

Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy altijd, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. De informatie die wij over je verzamelen als je ons platform bezoekt, contact met ons opneemt of zaken met ons doet, wordt alleen gebruikt om je de best mogelijke service te kunnen bieden.

Hoe gaan wij om met jouw privacy
Yosara NLP hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze relaties en de gebruikers en bezoekers van deze website. Die informatie we verzamelen, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

How we protect your information
Your data is securely password protected and securely held on a server. Our website server is protected and regularly scanned for malware and viruses. We do not store any credit/debit card details.

We glad to recommend you our partners site – https://blackjack-online.nz/ Try it if you want!

Who will we share your personal information with
We will not pass your personal information onto any third parties.

Transferring your personal information outside Europe
If you enrol on any of our courses please note: We partner with a Dutch based organisation called Succeed.  Otherwise we will not share your personal information with organisations based outside Europe.

How long will we store your personal information
We will store your personal information for up to three months if you do not decide to proceed with our services and do not opt-in to receive marketing information from us. If you do become a customer/client of ours, we will store your data for up to one year from the date of the latest purchase of our services or communication with you. If you do choose to opt into our marketing, we will continue to contact you via email until you opt out. You may unsubscribe to our emails at any time.

NEDERLANDS:

In onderstaande verklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe en waarvoor we die gebruiken/bewaren en wat jouw rechten en mogelijkheden zijn ten aanzien van die gegevens. Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kunt je altijd contact met ons opnemen.

Onze gegevens
Yosara NLP, gevestigd aan De Wittenstraat 117, 1052 AR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy­verklaring.

Contactgegevens:
Yosara Geerlings is de Functionaris Gegevensbescherming van Yosara NLP.  Zij is te bereiken via mail@yosara.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Yosara NLP verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@yosara.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yosara NLP verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Yosara NLP analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Yosara NLP volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Yosara NLP verwerkt ook persoons­gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Yosara NLP gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Geautomatiseerde besluitvorming
Yosara NLP neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ) tussen zit.

 • GSuite / Gmail
 • WordPress
 • Google Analytics

Categorie: persoonsgegevens
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yosara NLP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie: personalia
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Categorie: adres
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Categorie: overig
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Delen van persoonsgegevens met derden
Yosara NLP verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yosara NLP. Tot slot heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot: 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone oftewel de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Yosara NLP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yosara NLP neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yosara Geerlings via mail@yosara.com

Gebruik van “cookies”
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen cookies om je een “snelle start” te geven wanneer je weer een bezoek aan onze site brengt. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk! Op deze site worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen in cookies.

Yosara NLP gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Webstatistieken
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Disclaimer
Hoewel dit platform er alles aan doet om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van ons platform in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.